Artist Statement

De thema’s waar ik mee werk ontstaan vooral vanuit mijn ervaring over het gegeven van het “zinloze bestaan” die ik door tekenen een betekenis probeer te geven. Deze betekenis ligt voornamelijk in de verbeelding van het verlangen en lijden naar een donkere en melancholische kant van de Romantiek.

Tijdens het tekenen beschouw ik mijn papier als een partituur, of als een neerslag van de geest, waarop ik een compositie maak van verschillende figuratieve en abstracte vormen die ik laat samen komen of juist botsen.

Recente tekeningen ontstaan vanuit afdrukken van mijn huid. Deze huidafdrukken verbeelden de fysieke betekenis van een aanraking, samenzijn of juist het verliezen van iets of iemand. Tijdens het tekenen heb ik deze chaos van vlekken nodig om weer structuur te vinden. Dit werkt net als in mijn hoofd waarin de wirwar van gedachten om ordening vragen. Uiteindelijk krijgen deze vlekken een directe vorm gebaseerd op de waarneming of projectie van denkbeelden, herinneringen en onbereikbare verlangens. Soms meanderen lijnen ook meer zelfstandig uit en vormen abstractere toevoegingen aan meer verborgen figuratieve beelden.

De teksten, die ik al dan niet leesbaar gebruik komen zowel uit muziek als uit literatuur en zijn soms vluchtig als mijn getekende lijnen.